Dominikańska Szkoła Współczesności to przede wszystkim próba zrozumienia. Ze zrozumienia rodzi się zaangażowanie - w kulturę, w społeczeństwo, w religię. Nie sposób więc pominąć 40 lat tradycji, stojącej za tą nową inicjatywą. To bowiem w 1964 r. o. Tomasz Pawłowski założył duszpasterstwo akademickie Beczka, które w latach 70-tych i 80-tych skupiało ludzi głęboko zaangażowanych w życie społeczne. Stąd wyszła duża część członków Studenckiego Komitetu Solidarności, jednej z pierwszych opozycyjnych instytucji w Krakowie. To przy Beczce powstaje w 1981 r. Biuro pomocy dla internowanych i ich rodzin. Również w latach 80-tych, za sprawą o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego działa Studium Wiedzy Chrześcijańskiej, gromadzące ludzi z aspiracjami intelektualnego zgłębiania wiary. Chcemy kontynuować te tradycje i wciąż pokazywać wagę rozumienia i zaangażowania. Być może dziś potrzeba ich jeszcze bardziej niż wtedy. Ale Beczka to także miejsce uczenia się i pogłębiania wiary oraz zaangażowania na tym poziomie. Stąd różnego rodzaju grupy o charakterze dyskusyjnym, charytatywnym, ewangelizacyjnym. Stąd nacisk na duchowy rozwój i formację. Stąd także zaproszenie do wspólnej drogi ku dojrzałemu chrześcijaństwu.